TakasNet
Takasnet

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan TakasNet Takas ve Mutabakat Sistemi’ne hoş geldiniz.

TAKASNET NEDİR?

TakasNet Takas ve Mutabakat Sistemi, Türkiye’de faaliyet gösteren katılımcı bankalara ait kartlarla, katılımcı bankalara ait üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlerin provizyon ve takas akışlarının yürütüldüğü sistemdir.

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından işletilmekte olup 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gözetiminde faaliyetler sürdürülmektedir.

İlgili faaliyet izni 19.06.2015 tarihli ve 29391 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

TakasNet çalışma yapısında yer alan işlem ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

Temel İşlemler

  • * Satış & İade
  • * Ters İbraz (Chargeback)
  • * Takas & Mutabakat

Seçmeli İşlemler

  • * Kredi kartı ödemesi
  • * PIN Yönetimi
  • * Ortak kart yönetimi

KATILIM KURALLARI

Sisteme katılım için aşağıda belirtilen idari ve teknik gerekliliklerin sırayla yerine getirilmesi ve aşağıda belirtilen teminatın yatırılması gerekir.

İdari Şartlar

Sistem Katılımcısı arasında TakasNet Sistem Katılım Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Teknik Şartlar

TakasNet sistem kullanımı için belirlenmiş olan teknik şartların sağlanması ile beraber sertifikasyon süreci gerçekleştirilir. Süreci başarılı şekilde geçen katılımcı teknik şartları sağlamış olarak kabul edilir.

Teminat Yatırılması

Gerekli görüldüğü takdirde belirlenen kurallara göre hesaplanmış bir teminatın yatırılması gerekmektedir.

İşlem Gönderiminin Başlaması

İdari, Teknik ve Teminat şartlarını sağlayan katılımcı TakasNet Sistemini kullanmayı planladığı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce Uygulamaya başlama tarihini belirten bir yazı ile başvuruda bulunmalıdır.

Sonrasında katılımcının Sisteme ilk kayıt gönderme tarihi ile birlikte başvuru sırasında aldığı bilgileri diğer Katılımcılara duyurur ve sistemlerine tanımlanır.

Diğer katılımcılara yapılan duyuruda belirtilen geçiş tarihi itibariyle TakasNet Üyesinin Sisteme Katılımı sağlanmış olur.

Detaylı sistem katılım kuralları için tıklayınız.

ÇALIŞMA ESASLARI

Takas Dosyalarının Gönderimi/Alımı

Katılımcıların güvenli ortamda kendileri tarafından hazırlanarak gönderilen dosyalar TakasNet tarafından işlenir. Dosyalar işlendikten sonra netleştirme usulü ile her katılımcıya borçlu/alacaklı olduğunu gösteren dosyaları her katılımcıya yine TakasNet tarafından güvenli ortamda ulaştırılır.

Mutabakat (Hesaplaşma)

Takas işlemleri sonucu ilgili tutarlar borçlu olan katılımcılardan alınarak alacaklı olan katılımcılara TakasNet tarafından ödenir. Mutabakat süreçleri günlük olarak gerçekleştirilir.

KATILIMCILAR

Platformda yer alan bankalarla ilgili genel bilgilere, bankaların platforma

katılım sıralaması dahilinde aşağıda yer verilmektedir.

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır.

Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur.

30 Eylül 2014 itibarıyla yurt içinde 987 şube, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve Malta’da birer olmak üzere yurtdışında 8 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 4.025 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağıyla Garanti; 19 binden fazla çalışanı ile 12,8 milyondan fazla müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap vermektedir.

Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncüdür. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti’yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşımaktadır.

Kurumsal yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti’nin yönetiminde iki güçlü kurum, Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), eşit ortaklık ilkesiyle hareket etmektedir. Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti’nin Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Eylül 2014 itibarıyla %49,93’tür.

Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Garanti’nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 79 milyar ABD Doları değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunmaktadır. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif kalitesi ise Garanti’yi sektördeki rakiplerinden farklı kılmaktadır.

Garanti, yalnızca müşterileri ve hissedarlarına değil, aynı zamanda içerisinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına değer katma ilkesiyle hareket etmektedir. Bu hedefle kültür, sanat, çevre, eğitim ve spor alanlarında sağladığı uzun vadeli destekler, Garanti’nin sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi ve duyarlılığını yansıtmaktadır.

DenizBank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

DenizBank'ın 1997'de özelleştirilmesinin ardından, oluşan yeni kurumsal kimliği çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir “hayata dönüş” programının uygulanmasına başlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, beş yıllık stratejik plan çerçevesinde yürütülmüş ve planda öngörülen tüm hedeflere ulaşılmıştır. Bu büyüme, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklenmiştir. Bu dönemde DenizBank mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın almıştır. DenizBank, güçlü sermaye tabanından ve finansal gücünden aldığı destekle ve sektörde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle çok kısa bir sürede mevcut konumunu geliştirmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan üç yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy

Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile ticari ve kurumsal müşterilerdir. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, altyapı ve denizcilik grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlardır. Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. CJSC DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurtdışında hizmet götürmekte ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılamaktadır.

Grup, operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlarını merkezde toplayarak DenizBank şubelerini pazarlama merkezlerine dönüştürmüş; böylece bir yandan çalışan sayısını optimum düzeyde tutarken aynı zamanda işletme verimliliğini artırmayı başarmıştır.

Grup, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 713 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 40 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, DenizBank, Alternatif Dağıtım Kanalları sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

Denizbank 2002 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı finans kurumu olan TEB, bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizdeki bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar açısından ise bulunduğu grup içerisinde en yüksek dereceyi alan bankalardan biridir.

Türkiye’de öncelikli çalışma prensibi olarak profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerlerin öncülerinden biri olan TEB, çalışmalarını Sermaye Piyasaları Kurulu’nun yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile tam bir uyum içinde sürdürmektedir.

Şubat 2000’de halka açılan TEB’in yüzde 84,25 oranındaki hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş.,10 Şubat 2005 tarihinde dünyanın 6., Euro bölgesinin en büyük bankası olan ve 87 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu ortaklık; Türk finans sektörünün saygın ve güçlü markalarından biri olan TEB ile uluslararası bir marka olan BNP Paribas’nın güç ve deneyimlerini birleştirmiştir. Bu ortaklık anlaşması ile BNP Paribas; TEB Yatırım, TEB Leasing, TEB Factoring, TEB Sigorta, TEB Portföy Yönetimi ve Amsterdam’da bir Hollanda bankası olarak faaliyet gösteren TEB NV’de pay sahibi olmuştur.

BNP Paribas, kâr ve toplam piyasa değeri açısından Euro bölgesinin birinci bankasıdır. Önde gelen bir uluslararası bankacılık ağına sahip olan BNP Paribas, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Uluslararası Perakende Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanlarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Dünya çapındaki en büyük 100 gruptan 80’i BNP Paribas’nın müşterisidir.

TEB ve BNP Paribas işbirliğinin hedefi, çok daha güçlü bir Türk bankasının ortaya çıkmasının yanı sıra BNP Paribas’nın uluslararası bilgi birikimi, hizmet ve ürünlerini çok daha geniş müşteri kitlelerine ulaştırmak ve TEB markasına uluslararası bir açılım sağlamaktır.

BNP Paribas ile güç birliğinin ve TEB’in dünyaya açılmasının önemli bir göstergesi olarak, TEB, BNP Paribas’nın 48 ülkede ve 80’e yakın noktada kurulu olan Trade Center’lar (ticaret merkezleri) ağına dahil olmuştur. Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Adana’da açılan Trade Center’lar, dış ticaret konusunda danışmanlık ve bankacılık desteği vermekte ve müşterilerine uluslararası bir açılım sağlamaktadır. Ayrıca, bu ortaklık ile TEB, Türk müteşebbislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve BNP Paribas’nın güçlü olduğu ülkelerde Türk Masaları kurmaya başlamıştır.

TEB, BNP Paribas ile gerçekleştirilen ortaklığın ardından, kurumsal, ticari ve özel bankacılık alanlarındaki uzmanlığını bireysel bankacılık, işletme bankacılığı ve KOBİ Bankacılığı alanlarına da taşımaktadır.

TEB 2006 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Şekerbank, Genç Cumhuriyet'in sanayi ve ticarette yükselme çabalarının bir devamı olarak 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası adı altında Eskişehir'de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri'ndeki küçük birikimlerinden oluşan sermaye yapısı ile yola çıkan banka, 1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını alıp; 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle dinamik bir yapıya kavuştu ve atılımlarını büyütmüştür. 1997 yılında bankanın hisseleri halka arz edildi. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul'a taşımıştır.

Kurucusu olan ve sayıları bir buçuk milyona varan Anadolu'lu girişimcinin sorumluluğunu taşıyarak hizmet veren Şekerbank, çok ortaklı geniş sermaye tabanına oturan sağlam yapısını, istikrarlı ve kararlı bir büyümeyle bugüne taşımıştır. 1997 yılında hisseleri halka arz edilerek İMKB’de işlem görmeye başlayan Şekerbank’ın hisse yapısı; Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 33.98, BTA Securities JSC % 33.98, Pancar Kooperatifleri % 0.08 ve Halka Arz % 31.96 şeklindedir.

Şekerbank'ın Türkiye çapında 250 şubesi, 10 bölge müdürlüğü (3 İstanbul, 7 Anadolu) ve 1 Yurt dışı temsilciliği bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 62'si Anadolu'da bulunan bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şeker Bilişim, Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Desmer A.Ş. yer almaktadır.

Şekerbank 2007 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

19 Haziran 2007 tarihinde ING Grubu ile Oyak Grubu, Oyak Bank’ın %100 hissesinin ING Grubu’na satışı konusunda anlaşmaya varmış, 14 Aralık 2007 tarihinde alınan BDDK onayının ardından 24 Aralık 2007 tarihinde satış işlemleri tamamlanarak Oyak Bank ING Grubu çatısı altına girmiştir. 7 Temmuz 2008’de de ING Bank Türkiye bireysel ve kurumsal müşterilerine dünya standardında finansal hizmetler sunmaya başlamıştır.

En büyük uluslararası finans kuruluşları arasında yer alan Hollanda kökenli ING Grubu, 150 yıldır bankacılık, yatırım hizmetleri, hayat sigortası ve emeklilik hizmetleri alanında bireysel ve kurumsal müşterilere geniş kapsamlı ürünler ve hizmetler sunmaktadır. 93 binden fazla çalışanı ile ING; Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya’da 40’tan fazla ülkedeki 66 milyonun üzerinde bireysel ve kurumsal müşteriye hizmet sunmaktadır. Grup, tecrübe, uzmanlık ve üstün hizmet anlayışının yanı sıra bireysel müşteriler, KOBİ’ler, büyük ölçekli şirketler ve yönetimlerden oluşan geniş müşteri tabanının ihtiyaçlarına cevap veren global ölçeğinden de güç almaktadır.

Türkiye sektöründe yenilikçi, erişilebilir, şeffaf ve kolaylıkçı bir bankacılık anlayışıyla hareket eden ING Bank, doğru zamanda ve doğru çözümlerle müşterilerinin yanında olmak önceliğiyle çalışmaktadır. Küresel ölçekli bir finans grubunun üyesi olarak, farklı coğrafyalarda geniş müşteri kitlelerine hizmet sunma deneyimi ile en iyi uygulama örneklerini ülkemize taşımakta olan ING Bank Türkiye, uluslararası uzmanlığını, "Paran Burada Değerli" sloganıyla faaliyet gösterdiği Türkiye’de kazanacağı deneyimi uluslararası birikimine katma ilkesini benimsemiştir.

Sunduğu ürünlere ek olarak, Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle ING Bank, Türkiye’deki tasarruf alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yapmakta ve finansal okur-yazarlık eğitimi konusunda sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Ekim 2011’de Banka, Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan düşük tasarruf oranlarına dikkat çekmek ve bu alandaki istatistiki veri eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nı başlatmıştır. Araştırma ile tasarrufa teşvik eden nedenlerin anlaşılması ve bu yatırımların tasarrufa kanalize edilmesine yönelik yöntemler bulunması için gerçek bir sosyal yatırım niteliği taşımaktadır.

ING Bank 2008 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Türkiye Finans Katılım Bankası, Family Finans ve Anadolu Finans kurumlarının birleşmesi ile kurulmuştur.

Mobilya, ev tekstili ve kablo sektörünün önde gelen kuruluşlarının sahibi Boydak Grubu'na ait Anadolu Finans Kurumu ile bisküvi, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerinde dünya devi Ülker Grubu’na ait Family Finans’ın birleşmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.12.2005 tarih ve 1764 sayılı kararı ile onay verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 30.12.2005 tarih ve 1747 sayılı kararı ile Banka ünvanının Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Devir yolu ile birleşme çalışmaları 30.12.2005 tarihinde tamamlanmış, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil edilmiştir.

Sonuçta Türkiye'nin önde gelen iki büyük grubu olan Boydak ve Ülker Grupları, finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, global ekonomi koşullarına ayak uydurmak ve Türkiye'ye çok daha faydalı olmak için kendi iradeleri ile 30 Aralık 2005 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirmiştir.

250'yi aşkın şubesi ve 4.000'i aşkın çalışanıyla 1 milyondan fazla müşterisine hizmet veren Türkiye Finans’ın yüzde 60 hissesi 31 Mart 2008 tarihinde Ortadoğu’nun en önemli bankalarından ve Suudi Arabistan’ın en büyük bankası olan The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınmıştır. Yeni ortaklık ile Boydak ve Ülker Grupları’nın yanına eklenen bu büyük güç sayesinde daha da gelişen Türkiye Finans, öncü katılım bankası olma vizyonunu sürdürmektedir.

Türkiye Finans 2009 TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Anadolu Grubu iştiraklerinden ABank, Perakende ve Kurumsal / Ticari Bankacılık alanındaki ürünleri ile müşterilerine en uygun çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Türk ekonomisinin lokomotifi olduğuna inandığı KOBİ'leri, her türlü bankacılık hizmetleri ile destekleyerek bu konuda uzmanlaşan ABank, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek sektördeki pazar payını arttırmaya devam etmektedir. Hem mevcut bireysel müşterilerine daha iyi bir hizmet vermeyi hem de bireysel müşteri oranını arttırmayı hedefleyen ABank, "Mutlu Bankacılık" anlayışı doğrultusunda, 2012 yılında müşterilerine kredi kartı hizmeti vermeye başlamıştır.

Alternatif Bank 2011 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2012 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.

Fiba Grubu, 12 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Türkiye'de bankacılık faaliyetlerini Fibabanka A.Ş. adı ile sürdürmektedir.

İştiraki olduğu Fiba Grubu'nun bankacılık sektöründeki bilinen tecrübesi ve bilgi birikimini arkasına alarak, yenilikçi, müşteri odaklı ve hızlı hizmet anlayışı ile 30'u İstanbul'da olmak üzere, Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İçel, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da toplam 63 şubemizde hizmet vermektedir.

1.100'ü aşkın çalışanımız ile Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel ve Özel Bankacılık hizmetleri sunan Fibabanka’nın aktif büyüklüğü, 2013 sonu itibarıyla 6,7 milyar TL'dir.

Fibabanka 2013 yılında TakasNet sistemine dahil olmuştur.