İSTATİSTİKİ VERİLER

TakasNet üzerinde yıllara göre gerçekleşen alışveriş işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Toplam Alışveriş Tutarı 31 Milyar TL 26,8 Milyar TL 23,5 Milyar TL 20,8 Milyar TL 17,2 Milyar TL 13,2 Milyar TL

Toplam İşlem Adedi 148,2 Milyon 116,4 Milyon 105,5 Milyon 97,3 Milyon 84,2 Milyon 70,1 Milyon